سیستم اگزوز ماشین

فیلتر گازولین با قطعات ریز و رسانا

 

سیستم اگزوز

 • امکانات منعطف و پوشش دار

 

 • حذف سیستم صدا خفه کن

 

 • بدون نیاز به استراتژی پیچیده برای ساختی

 

 

 

 

کابل های گرمایش برای کاهش کاتالیزورهای خاص

 

 • بسیار با دوام

 

 • محدوده گستره مقاومت الکتریکی

 

 • محدوده گسترده طراحی

 

 • آسان برای پردازش

 

 

رسانه های فیبر فلزی برای فیلتر کردن اگزوز دیزل

 

 • کارایی توده قابل تنظیم در مقایسه با فیلترهای دیزلی سرامیکی (DPF)

 

 • راندمان بالا برای ذرات کوچک

 

 • آزادی و انعطاف در طراحی

 

 • کاهش فشار سبب کاهش مصرف سوخت و کاهش تولید CO2 میشود